info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.20, godz. 11:24
kontakt
GENRG
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 155,00 991,00
539,4%
6 215,00
527,1%
12 709,00
104,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -292,00 73,00
---
841,00
1 052,1%
3 172,00
277,2%
Zysk (strata) brutto -224,00 206,00
---
892,00
333,0%
2 384,00
167,3%
Zysk (strata) netto -224,00 206,00
---
881,00
327,7%
1 803,00
104,7%
Amortyzacja 0,00 75,00
---
143,00
90,7%
591,00
313,3%
Aktywa 4 156,00 5 441,00
30,9%
13 196,00
142,5%
21 186,00
60,5%
Kapitał własny 3 972,00 4 178,00
5,2%
5 059,00
21,1%
12 424,00
145,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,09
4,7%
0,11
21,3%
0,13
18,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
0,02
375,0%
0,02
0,0%