info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.07, godz. 02:23
kontakt
GENRG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 788,00 4 298,00
140,4%
4 818,00
12,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 600,00 1 120,00
86,7%
1 225,00
9,4%
Zysk (strata) brutto 510,00 918,00
80,0%
540,00
-41,2%
Zysk (strata) netto 510,00 918,00
80,0%
-42,00
---
Amortyzacja 62,00 64,00
3,2%
405,00
532,8%
Aktywa 15 933,00 19 241,00
20,8%
21 186,00
10,1%
Kapitał własny 11 450,00 12 368,00
8,0%
12 424,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,13
8,5%
0,13
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,01
80,0%
0,00
---