info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.11, godz. 23:50
kontakt
HOLLYWOOD
Roczne skonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 76 734,00 98 710,00
28,6%
110 334,00
11,8%
118 730,00
7,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 270,00 2 508,00
-60,0%
1 576,00
-37,2%
-442,00
---
Zysk (strata) brutto 3 670,00 -308,00
---
-1 002,00
---
-5 472,00
---
Zysk (strata) netto 2 350,00 -983,00
---
-1 932,00
---
-5 646,00
---
Amortyzacja 11 812,00 12 323,00
4,3%
14 988,00
21,6%
21 893,00
46,1%
Aktywa 201 541,00 220 491,00
9,4%
233 325,00
5,8%
246 208,00
5,5%
Kapitał własny 116 642,00 116 583,00
-0,1%
117 282,00
0,6%
120 939,00
3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,32 2,32
-0,0%
2,34
0,6%
2,01
-14,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 -0,02
---
-0,04
---
-0,09
---