info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.25, godz. 23:05
kontakt
HOLLYWOOD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 026,00 1 101,00
7,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 40,00 169,00
322,5%
Zysk (strata) brutto -99,00 129,00
---
Zysk (strata) netto -121,00 143,00
---
Amortyzacja 229,00 207,00
-9,6%
Aktywa 109 059,00 107 363,00
-1,6%
Kapitał własny 103 674,00 102 344,00
-1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,72 1,70
-1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---