info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.05, godz. 05:55
kontakt
STALPROFI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 202 238,00 195 893,00
-3,1%
198 326,00
1,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 287,00 4 915,00
281,9%
16 128,00
228,1%
Zysk (strata) brutto 2 995,00 4 723,00
57,7%
15 778,00
234,1%
Zysk (strata) netto 2 750,00 3 740,00
36,0%
12 749,00
240,9%
Amortyzacja 1 470,00 1 631,00
11,0%
1 687,00
3,4%
Aktywa 491 465,00 451 440,00
-8,1%
472 095,00
4,6%
Kapitał własny 236 656,00 249 006,00
5,2%
276 757,00
11,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,52 14,23
5,2%
15,82
11,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,21
36,3%
0,73
240,7%