info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.06, godz. 13:11
kontakt
STALPROFI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 168 558,00 264 178,00
56,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 602,00 2 027,00
26,5%
Zysk (strata) brutto 1 234,00 4 156,00
236,8%
Zysk (strata) netto 1 150,00 3 872,00
236,7%
Amortyzacja 1 431,00 1 417,00
-1,0%
Aktywa 433 383,00 450 675,00
4,0%
Kapitał własny 239 834,00 231 862,00
-3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,70 13,25
-3,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,22
234,8%