info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.16, godz. 10:45
kontakt
INC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 239,00 183,00
-23,4%
96,00
-47,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 882,00 -162,00
---
-531,00
---
Zysk (strata) brutto -1 884,00 -163,00
---
-555,00
---
Zysk (strata) netto -1 802,00 -207,00
---
-299,00
---
Amortyzacja 17,00 15,00
-11,8%
118,00
686,7%
Aktywa 15 780,00 15 595,00
-1,2%
15 834,00
1,5%
Kapitał własny 14 220,00 14 013,00
-1,5%
13 714,00
-2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,70 1,68
-1,4%
1,64
-2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,22 -0,02
---
-0,04
---