info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.17, godz. 00:46
kontakt
INC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 345,00 953,00
176,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 299,00 2 572,00
-51,5%
Zysk (strata) brutto 5 282,00 2 561,00
-51,5%
Zysk (strata) netto 4 190,00 2 075,00
-50,5%
Amortyzacja 126,00 97,00
-23,0%
Aktywa 23 160,00 25 214,00
8,9%
Kapitał własny 22 106,00 24 182,00
9,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,65 40,16
1 415,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,50 3,45
586,5%