info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.30, godz. 06:18
kontakt
INC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 183,00 96,00
-47,5%
378,00
293,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -162,00 -531,00
---
455,00
---
Zysk (strata) brutto -163,00 -555,00
---
445,00
---
Zysk (strata) netto -207,00 -299,00
---
447,00
---
Amortyzacja 15,00 118,00
686,7%
66,00
-44,1%
Aktywa 15 595,00 15 834,00
1,5%
15 922,00
0,6%
Kapitał własny 14 013,00 13 714,00
-2,1%
14 161,00
3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,68 1,64
-2,1%
1,70
3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,04
---
0,05
---