info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.17, godz. 10:30
kontakt
INC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 199,00 345,00
73,4%
953,00
176,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 306,00 5 299,00
-0,1%
2 572,00
-51,5%
Zysk (strata) brutto 5 294,00 5 282,00
-0,2%
2 561,00
-51,5%
Zysk (strata) netto 4 776,00 4 190,00
-12,3%
2 075,00
-50,5%
Amortyzacja 73,00 126,00
72,6%
97,00
-23,0%
Aktywa 18 945,00 23 160,00
22,2%
25 214,00
8,9%
Kapitał własny 17 546,00 22 106,00
26,0%
24 182,00
9,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,10 2,65
26,0%
40,16
1 415,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,57 0,50
-12,2%
3,45
586,5%