info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 14:30
kontakt
CPGROUP
Kwartalne skonsolidowane
 2021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 14 369,00 15 691,00
9,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -36 928,00 50 722,00
---
Zysk (strata) brutto -8 920,00 25 412,00
---
Zysk (strata) netto -7 039,00 22 706,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 2 127 450,00 2 205 699,00
3,7%
Kapitał własny 995 722,00 1 018 361,00
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,19 9,40
2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 0,21
---