info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.26, godz. 02:05
kontakt
CPGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 18,00 13,00
-27,8%
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 600,00 -571,00
---
-3 985,00
---
-834,00
---
Zysk (strata) brutto -4 684,00 4 271,00
---
278 512,00
6 421,0%
37 834,00
-86,4%
Zysk (strata) netto -6 646,00 5 062,00
---
269 828,00
5 230,5%
29 993,00
-88,9%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 293 017,00 1 323 248,00
2,3%
1 622 606,00
22,6%
1 667 531,00
2,8%
Kapitał własny 941 578,00 946 640,00
0,5%
1 245 159,00
31,5%
1 275 152,00
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,69 8,74
0,5%
11,49
31,5%
11,77
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 0,05
---
2,49
5 200,0%
0,28
-88,9%