info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.28, godz. 16:35
kontakt
CPGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 68,00 18,00
-73,5%
13,00
-27,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 691,00 -4 600,00
---
-571,00
---
Zysk (strata) brutto 7 176,00 -4 684,00
---
4 271,00
---
Zysk (strata) netto 5 976,00 -6 646,00
---
5 062,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 279 927,00 1 293 017,00
1,0%
1 323 248,00
2,3%
Kapitał własny 946 535,00 941 578,00
-0,5%
946 640,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,83 8,69
-1,6%
8,74
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 -0,06
---
0,05
---