info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.10, godz. 10:08
kontakt
CPGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
347,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -710,00 -679,00
---
-915,00
---
Zysk (strata) brutto -62 520,00 9 475,00
---
505,00
-94,7%
Zysk (strata) netto -58 891,00 6 607,00
---
-3 836,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 204 391,00 1 216 960,00
1,0%
1 211 770,00
-0,4%
Kapitał własny 988 759,00 995 366,00
0,7%
991 530,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,13 9,19
0,7%
9,15
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,54 0,06
---
-0,04
---