info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.22, godz. 09:09
kontakt
CPGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 35,00 30,00
-14,3%
68,00
126,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -953,00 -4 861,00
---
-1 691,00
---
Zysk (strata) brutto 7 993,00 -16 863,00
---
7 176,00
---
Zysk (strata) netto 11 146,00 -16 800,00
---
5 976,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 314 891,00 1 269 448,00
-3,5%
1 279 927,00
0,8%
Kapitał własny 953 971,00 940 268,00
-1,4%
946 535,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,94 8,77
-1,9%
8,83
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 -0,16
---
0,06
---