info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.12, godz. 11:18
kontakt
LABOPRINT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 26 658,00 21 465,00
-19,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 472,00 3 165,00
-29,2%
Zysk (strata) brutto 5 710,00 2 003,00
-64,9%
Zysk (strata) netto 4 556,00 1 588,00
-65,1%
Amortyzacja 1 677,00 1 768,00
5,4%
Aktywa 66 216,00 65 375,00
-1,3%
Kapitał własny 22 549,00 23 594,00
4,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,23 6,52
4,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,26 0,44
-65,1%