info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.11, godz. 02:36
kontakt
VAKOMTEK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 347,00 2 347,00
0,0%
2 506,00
6,8%
3 984,00
59,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -32,00 -32,00
---
110,00
---
337,00
206,4%
Zysk (strata) brutto 15,00 15,00
0,0%
179,00
1 093,3%
327,00
82,7%
Zysk (strata) netto 15,00 15,00
0,0%
179,00
1 093,3%
327,00
82,7%
Amortyzacja 7,00 0,00
---
6,00
---
23,00
283,3%
Aktywa 7 923,00 7 923,00
0,0%
7 698,00
-2,8%
8 176,00
6,2%
Kapitał własny 4 985,00 4 985,00
0,0%
5 165,00
3,6%
5 492,00
6,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,31
0,0%
0,32
3,5%
0,34
6,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,01
1 000,0%
0,02
81,8%