info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 03:49
kontakt
VAKOMTEK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 506,00 3 984,00
59,0%
3 533,00
-11,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 110,00 337,00
206,4%
265,00
-21,4%
Zysk (strata) brutto 179,00 327,00
82,7%
269,00
-17,7%
Zysk (strata) netto 179,00 327,00
82,7%
269,00
-17,7%
Amortyzacja 6,00 23,00
283,3%
3,00
-87,0%
Aktywa 7 698,00 7 747,00
0,6%
8 166,00
5,4%
Kapitał własny 5 165,00 5 154,00
-0,2%
5 423,00
5,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,32 0,32
-0,3%
0,34
5,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,02
81,8%
0,02
-15,0%