info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.28, godz. 00:13
kontakt
INDYGO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -35,00 -63,00
---
Zysk (strata) brutto -24,00 -79,00
---
Zysk (strata) netto -14,00 -91,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
Aktywa 14 232,00 14 233,00
0,0%
Kapitał własny 12 341,00 12 342,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,75 0,75
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---