info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.28, godz. 11:52
kontakt
INDYGO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -63,00
Zysk (strata) brutto -79,00
Zysk (strata) netto -91,00
Amortyzacja 1,00
Aktywa 14 233,00
Kapitał własny 12 342,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,75
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01