info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.10, godz. 21:33
kontakt
BALTICINV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1,00 -9,00
---
Zysk (strata) brutto 12,00 4,00
-66,7%
Zysk (strata) netto 10,00 1,00
-90,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 23 275,00 23 260,00
-0,1%
Kapitał własny 17 728,00 17 730,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,31
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---