info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 17:47
kontakt
BALTICINV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3,00 -1,00
---
0,00
---
Zysk (strata) brutto 10,00 12,00
20,0%
13,00
8,3%
Zysk (strata) netto 7,00 10,00
42,9%
10,00
0,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 23 298,00 23 311,00
0,1%
23 323,00
0,1%
Kapitał własny 17 757,00 17 767,00
0,1%
17 777,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,31
0,0%
0,31
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---