info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 14:25
kontakt
BALTICINV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -15,00 -20,00
---
-16,00
---
Zysk (strata) brutto -3,00 -41,00
---
-5,00
---
Zysk (strata) netto -34,00 -43,00
---
-7,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 36 433,00 23 195,00
-36,3%
29 874,00
28,8%
Kapitał własny 30 650,00 17 602,00
-42,6%
24 077,00
36,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,53 0,31
-42,7%
0,42
36,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,00
---