info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.13, godz. 06:09
kontakt
DEVORAN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10,00 -19,00
---
-5,00
---
Zysk (strata) brutto -5,00 -15,00
---
-1,00
---
Zysk (strata) netto -10,00 -15,00
---
-1,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 5 347,00 5 357,00
0,2%
5 372,00
0,3%
Kapitał własny 4 963,00 4 949,00
-0,3%
4 948,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,21
-0,5%
0,21
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,00
---