info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.03, godz. 21:39
kontakt
DEVORAN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5,00 -3,00
---
-5,00
---
-12,00
---
Zysk (strata) brutto 5,00 3,00
-40,0%
412,00
13 633,3%
1,00
-99,8%
Zysk (strata) netto 142,00 3,00
-97,9%
412,00
13 633,3%
1,00
-99,8%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 5 548,00 5 553,00
0,1%
6 083,00
9,5%
6 101,00
0,3%
Kapitał własny 5 070,00 5 075,00
0,1%
5 487,00
8,1%
5 488,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,22
0,0%
0,23
7,9%
0,23
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
---
0,02
---
0,00
---