info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.27, godz. 12:26
kontakt
VISTAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 536,00 9 598,00
12,4%
19 528,00
103,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 432,00 -6 125,00
---
510,00
---
Zysk (strata) brutto 269 149,00 -13 004,00
---
-2 040,00
---
Zysk (strata) netto 269 149,00 -13 004,00
---
-2 040,00
---
Amortyzacja 1 376,00 1 149,00
-16,5%
957,00
-16,7%
Aktywa 115 964,00 101 119,00
-12,8%
105 077,00
3,9%
Kapitał własny 17 135,00 12 654,00
-26,2%
10 766,00
-14,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,21 0,77
-36,3%
0,65
-15,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 18,94 -0,79
---
-0,12
---