info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.24, godz. 10:50
kontakt
VISTAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9 598,00 19 528,00
103,5%
18 166,00
-7,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 125,00 510,00
---
435,00
-14,7%
Zysk (strata) brutto -13 004,00 -2 040,00
---
537,00
---
Zysk (strata) netto -13 004,00 -2 040,00
---
537,00
---
Amortyzacja 1 149,00 957,00
-16,7%
1 196,00
25,0%
Aktywa 101 119,00 105 077,00
3,9%
101 189,00
-3,7%
Kapitał własny 12 654,00 10 766,00
-14,9%
11 094,00
3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,77 0,65
-15,0%
0,67
3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,79 -0,12
---
0,03
---