info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.11, godz. 03:15
kontakt
VISTAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 18 166,00 16 523,00
-9,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 435,00 -473,00
---
Zysk (strata) brutto 537,00 -1 009,00
---
Zysk (strata) netto 537,00 -1 009,00
---
Amortyzacja 1 196,00 967,00
-19,1%
Aktywa 101 189,00 96 161,00
-5,0%
Kapitał własny 11 094,00 10 085,00
-9,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,67 0,61
-9,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,06
---