info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.08, godz. 21:56
kontakt
OPTIZENLB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 162,00 154,00
-4,9%
243,00
57,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6,00 -23,00
---
224,00
---
Zysk (strata) brutto 6,00 -23,00
---
224,00
---
Zysk (strata) netto 6,00 -23,00
---
224,00
---
Amortyzacja 19,00 19,00
0,0%
10,00
-47,4%
Aktywa 1 772,00 1 760,00
-0,7%
1 711,00
-2,8%
Kapitał własny 974,00 951,00
-2,4%
1 175,00
23,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,12
-2,5%
0,14
23,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,03
---