info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 14:20
kontakt
OPTIZENLB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 236,00 349,00
47,9%
255,00
-26,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -34,00 -14,00
---
15,00
---
Zysk (strata) brutto -36,00 -13,00
---
14,00
---
Zysk (strata) netto -36,00 -13,00
---
14,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
21,00
---
Aktywa 2 258,00 1 948,00
-13,7%
2 097,00
7,6%
Kapitał własny 1 158,00 940,00
-18,8%
1 138,00
21,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,11
-18,6%
0,14
21,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,00
---