info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.24, godz. 05:15
kontakt
OPTIZENLB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 292,00 191,00
-34,6%
162,00
-15,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9,00 -17,00
---
6,00
---
Zysk (strata) brutto -8,00 -17,00
---
6,00
---
Zysk (strata) netto -8,00 -17,00
---
6,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
19,00
---
Aktywa 1 781,00 1 850,00
3,9%
1 772,00
-4,2%
Kapitał własny 985,00 901,00
-8,5%
974,00
8,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,11
-8,4%
0,12
8,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,00
---