info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 23:34
kontakt
CENTURION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -46,00 -129,00
---
-123,00
---
Zysk (strata) brutto 374,00 758,00
102,7%
447,00
-41,0%
Zysk (strata) netto 374,00 758,00
102,7%
447,00
-41,0%
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
Aktywa 7 621,00 8 028,00
5,3%
8 618,00
7,3%
Kapitał własny 7 117,00 7 602,00
6,8%
8 308,00
9,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,09
6,1%
0,10
9,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,01
125,0%
0,00
-44,4%