info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.18, godz. 05:47
kontakt
NEWAG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 311 095,00 232 307,00
-25,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 48 150,00 30 613,00
-36,4%
Zysk (strata) brutto 42 308,00 24 903,00
-41,1%
Zysk (strata) netto 31 251,00 17 897,00
-42,7%
Amortyzacja 6 573,00 7 190,00
9,4%
Aktywa 1 637 833,00 1 746 289,00
6,6%
Kapitał własny 486 196,00 459 093,00
-5,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,80 10,20
-5,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,69 0,40
-42,7%