info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.25, godz. 09:47
kontakt
HMINWEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 676,00 676,00
0,0%
879,00
30,0%
826,00
-6,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -867,00 -867,00
---
-1 586,00
---
-748,00
---
Zysk (strata) brutto 12 349,00 12 349,00
0,0%
1 816,00
-85,3%
6 400,00
252,4%
Zysk (strata) netto 12 349,00 10 351,00
-16,2%
-397,00
---
6 203,00
---
Amortyzacja 137,00 137,00
0,0%
137,00
0,0%
0,00
---
Aktywa 78 930,00 78 930,00
0,0%
99 790,00
26,4%
107 656,00
7,9%
Kapitał własny 39 917,00 39 917,00
0,0%
39 520,00
-1,0%
45 723,00
15,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,08 17,08
0,0%
16,92
-1,0%
19,57
15,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,29 5,29
0,0%
-0,17
---
2,66
---