info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 07:32
kontakt
HMINWEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 624,00 703,00
12,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -687,00 -661,00
---
Zysk (strata) brutto -7 790,00 1 243,00
---
Zysk (strata) netto -7 607,00 1 406,00
---
Amortyzacja 273,00 134,00
-50,9%
Aktywa 113 930,00 125 733,00
10,4%
Kapitał własny 38 116,00 39 523,00
3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,32 16,92
3,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -3,26 0,60
---