info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.14, godz. 22:19
kontakt
MLPGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 251,00 11 843,00
426,1%
11 042,00
-6,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -226,00 2 115,00
---
-3 858,00
---
Zysk (strata) brutto 14 133,00 1 349,00
-90,5%
-4 343,00
---
Zysk (strata) netto 13 484,00 771,00
-94,3%
-3 413,00
---
Amortyzacja 116,00 76,00
-34,5%
74,00
-2,6%
Aktywa 611 648,00 622 616,00
1,8%
812 001,00
30,4%
Kapitał własny 164 271,00 165 042,00
0,5%
271 763,00
64,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,07 9,11
0,5%
13,78
51,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,74 0,04
-94,2%
-0,17
---