info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.24, godz. 05:00
kontakt
ALTA
Roczne nieskonsolidowane
 2015-12-312016-12-312017-12-312018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 953,00 2 925,00
-40,9%
1 640,00
-43,9%
1 177,00
-28,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 517,00 -1 110,00
---
3 367,00
---
-7 249,00
---
Zysk (strata) brutto 3 149,00 912,00
-71,0%
3 981,00
336,5%
-6 612,00
---
Zysk (strata) netto 3 149,00 912,00
-71,0%
3 981,00
336,5%
-6 612,00
---
Amortyzacja 38,00 11,00
-71,1%
12,00
9,1%
28,00
133,3%
Aktywa 192 178,00 195 636,00
1,8%
199 474,00
2,0%
193 150,00
-3,2%
Kapitał własny 189 355,00 190 416,00
0,6%
194 536,00
2,2%
188 147,00
-3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,45 12,52
0,6%
12,79
2,2%
12,37
-3,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,06
-71,0%
0,26
336,7%
-0,44
---