info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.09, godz. 04:52
kontakt
ALTA
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 925,00 1 640,00
-43,9%
1 177,00
-28,2%
929,00
-21,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 110,00 3 367,00
---
-9 520,00
---
-518,00
---
Zysk (strata) brutto 912,00 3 981,00
336,5%
-8 883,00
---
149,00
---
Zysk (strata) netto 912,00 3 981,00
336,5%
-8 883,00
---
149,00
---
Amortyzacja 11,00 12,00
9,1%
28,00
133,3%
168,00
500,0%
Aktywa 195 636,00 199 474,00
2,0%
176 947,00
-11,3%
176 949,00
0,0%
Kapitał własny 190 416,00 194 536,00
2,2%
171 944,00
-11,6%
172 093,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,52 12,79
2,2%
11,30
-11,6%
11,31
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,26
336,7%
-0,58
---
0,01
---