info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.23, godz. 20:06
kontakt
ALTA
Półroczne nieskonsolidowane
 2016-06-302017-06-302018-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 775,00 1 030,00
-42,0%
730,00
-29,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 192,00 -2 201,00
---
-12 359,00
---
Zysk (strata) brutto -3 149,00 -1 908,00
---
-12 045,00
---
Zysk (strata) netto -3 149,00 -1 908,00
---
-12 045,00
---
Amortyzacja 3,00 2,00
-33,3%
8,00
300,0%
Aktywa 196 251,00 193 864,00
-1,2%
187 377,00
-3,3%
Kapitał własny 186 355,00 188 506,00
1,2%
182 491,00
-3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,25 12,39
1,2%
12,00
-3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,21 -0,12
---
-0,79
---