info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.19, godz. 22:39
kontakt
ALTA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 195,00 185,00
-5,1%
195,00
5,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 138,00 -150,00
---
-1 495,00
---
Zysk (strata) brutto 5 299,00 19,00
-99,6%
-1 352,00
---
Zysk (strata) netto 5 299,00 19,00
-99,6%
-1 352,00
---
Amortyzacja 10,00 38,00
280,0%
47,00
23,7%
Aktywa 193 150,00 193 511,00
0,2%
191 829,00
-0,9%
Kapitał własny 188 147,00 188 166,00
0,0%
186 814,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,37 12,37
0,0%
12,28
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,35 0,00
-99,7%
-0,09
---