info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.23, godz. 23:45
kontakt
PEIXIN
Roczne skonsolidowane
 2015-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 68 520,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 974,00
Zysk (strata) brutto 12 152,00
Zysk (strata) netto 10 479,00
Amortyzacja 2 906,00
Aktywa 84 245,00
Kapitał własny 77 126,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,93
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,81