info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.18, godz. 16:20
kontakt
PEIXIN
Półroczne skonsolidowane
 2016-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 19 573,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 944,00
Zysk (strata) brutto 1 065,00
Zysk (strata) netto 885,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 79 090,00
Kapitał własny 73 792,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,68
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07