info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.06, godz. 23:36
kontakt
OTLOG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 87 558,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 181,00
Zysk (strata) brutto -95,00
Zysk (strata) netto -2 567,00
Amortyzacja 1 104,00
Aktywa 593 621,00
Kapitał własny 137 542,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,46
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,21