info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.04, godz. 06:10
kontakt
OTLOG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 44 194,00 46 903,00
6,1%
48 430,00
3,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21 753,00 -8 016,00
---
3 408,00
---
Zysk (strata) brutto 7 189,00 -103 288,00
---
34 069,00
---
Zysk (strata) netto 7 189,00 -96 529,00
---
34 069,00
---
Amortyzacja 1 229,00 1 298,00
5,6%
1 223,00
-5,8%
Aktywa 488 347,00 434 937,00
-10,9%
442 293,00
1,7%
Kapitał własny 50 653,00 -45 876,00
---
-11 807,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,22 -3,82
---
-0,98
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,60 -8,04
---
2,84
---