info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.25, godz. 09:29
kontakt
GLCOSMED
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 51 757,00 50 687,00
-2,1%
51 898,00
2,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 811,00 1 545,00
90,5%
2 664,00
72,4%
Zysk (strata) brutto 253,00 867,00
242,7%
1 979,00
128,3%
Zysk (strata) netto 444,00 784,00
76,6%
2 351,00
199,9%
Amortyzacja 2 129,00 2 112,00
-0,8%
2 048,00
-3,0%
Aktywa 331 751,00 324 994,00
-2,0%
331 283,00
1,9%
Kapitał własny 220 451,00 221 235,00
0,4%
223 586,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,52 2,53
0,4%
2,56
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,01
80,0%
0,03
200,0%