info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 16:20
kontakt
IMAGIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 52,00 68,00
30,8%
48,00
-29,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19,00 856,00
4 405,3%
-44,00
---
Zysk (strata) brutto 238,00 1 618,00
579,8%
-82,00
---
Zysk (strata) netto 238,00 1 618,00
579,8%
-82,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 10 406,00 9 954,00
-4,3%
9 487,00
-4,7%
Kapitał własny 694,00 2 160,00
211,2%
2 078,00
-3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,03
230,0%
0,03
-6,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,02
500,0%
-0,00
---