info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.08, godz. 23:04
kontakt
IMAGIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1,00 1,00
0,0%
30,00
2 900,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -26,00 702,00
---
-109,00
---
Zysk (strata) brutto 387,00 921,00
138,0%
-14,00
---
Zysk (strata) netto 387,00 921,00
138,0%
-14,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 10 373,00 11 353,00
9,4%
10 379,00
-8,6%
Kapitał własny -1 616,00 -695,00
---
267,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,01
---
0,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,02
150,0%
0,00
---