info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.29, godz. 00:43
kontakt
WINVEST
Roczne skonsolidowane
 2016-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 989,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 118,00
Zysk (strata) brutto -35 808,00
Zysk (strata) netto -35 159,00
Amortyzacja 133,00
Aktywa 179 338,00
Kapitał własny 177 357,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,09
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,60