info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 06:00
kontakt
WINVEST
Roczne skonsolidowane
 2015-12-312016-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 489,00 3 989,00
-46,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 567,00 -5 118,00
---
Zysk (strata) brutto 13 352,00 -35 808,00
---
Zysk (strata) netto 12 006,00 -35 159,00
---
Amortyzacja 2 317,00 133,00
-94,3%
Aktywa 231 240,00 179 338,00
-22,4%
Kapitał własny 204 788,00 177 357,00
-13,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,35 8,09
-13,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,55 -1,60
---