info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.27, godz. 00:23
kontakt
WINVEST
Roczne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 139,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -68 119,00 -359,00
---
-5 797,00
---
Zysk (strata) brutto -183 744,00 -948,00
---
-5 541,00
---
Zysk (strata) netto -183 744,00 -948,00
---
-5 541,00
---
Amortyzacja 7,00 1,00
-85,7%
1,00
0,0%
Aktywa 7 556,00 6 197,00
-18,0%
904,00
-85,4%
Kapitał własny 3 247,00 2 266,00
-30,2%
-3 275,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,10
-30,4%
-0,15
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -8,38 -0,04
---
-0,25
---