info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.10, godz. 23:50
kontakt
WINVEST
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 735,00 1 921,00
-59,4%
139,00
-92,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 261,00 -7 593,00
---
-68 119,00
---
Zysk (strata) brutto -5 660,00 -14 497,00
---
-183 744,00
---
Zysk (strata) netto -5 660,00 -14 497,00
---
-183 744,00
---
Amortyzacja 133,00 15,00
-88,7%
7,00
-53,3%
Aktywa 201 819,00 189 527,00
-6,1%
7 556,00
-96,0%
Kapitał własny 199 837,00 185 158,00
-7,3%
3 247,00
-98,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,12 8,45
-7,3%
0,15
-98,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,26 -0,66
---
-8,38
---