info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.23, godz. 22:28
kontakt
WINVEST
Półroczne skonsolidowane
 2016-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 25 842,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 151,00
Zysk (strata) brutto -6 241,00
Zysk (strata) netto -6 030,00
Amortyzacja 141,00
Aktywa 220 163,00
Kapitał własny 204 289,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,32
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,28