info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.07, godz. 22:47
kontakt
WINVEST
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 893,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 286,00 -3 600,00
---
-143,00
---
Zysk (strata) brutto -6 550,00 -1 562,00
---
-427,00
---
Zysk (strata) netto -6 737,00 -1 562,00
---
-427,00
---
Amortyzacja 9,00 7,00
-22,2%
0,00
---
Aktywa 193 731,00 188 334,00
-2,8%
6 860,00
-96,4%
Kapitał własny 193 221,00 184 037,00
-4,8%
2 798,00
-98,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,82 8,40
-4,8%
0,13
-98,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,31 -0,07
---
-0,02
---