info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.04, godz. 16:54
kontakt
WINVEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -60,00 -285,00
---
-71,00
---
Zysk (strata) brutto 15,00 327,00
2 080,0%
-441,00
---
Zysk (strata) netto 15,00 327,00
2 080,0%
-441,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 6 293,00 6 629,00
5,3%
6 255,00
-5,6%
Kapitał własny 2 298,00 2 608,00
13,5%
2 167,00
-16,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,12
13,3%
0,10
-16,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,02
1 400,0%
-0,02
---