info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.01, godz. 21:34
kontakt
WINVEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -93,00 -52,00
---
Zysk (strata) brutto -377,00 -24,00
---
Zysk (strata) netto -377,00 -24,00
---
Amortyzacja 0,00 1,00
---
Aktywa 6 860,00 6 554,00
-4,5%
Kapitał własny 2 798,00 2 762,00
-1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,13
-1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,00
---