info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.25, godz. 19:30
kontakt
UHYECA
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 106,00 1 194,00
8,0%
1 568,00
31,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 23,00 24,00
4,3%
139,00
479,2%
Zysk (strata) brutto 614,00 153,00
-75,1%
463,00
202,6%
Zysk (strata) netto 488,00 162,00
-66,8%
301,00
85,8%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 11 813,00 11 706,00
-0,9%
11 978,00
2,3%
Kapitał własny 11 354,00 11 205,00
-1,3%
11 350,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,19 2,16
-1,3%
2,19
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,03
-67,0%
0,06
87,1%