info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.21, godz. 12:13
kontakt
UHYECA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 306,00 388,00
26,8%
289,00
-25,5%
368,00
27,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4,00 13,00
---
9,00
-30,8%
62,00
588,9%
Zysk (strata) brutto 1,00 -52,00
---
38,00
---
326,00
757,9%
Zysk (strata) netto 40,00 -166,00
---
78,00
---
336,00
330,8%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 11 806,00 11 706,00
-0,8%
11 694,00
-0,1%
12 034,00
2,9%
Kapitał własny 11 377,00 11 205,00
-1,5%
11 280,00
0,7%
11 463,00
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,19 2,16
-1,5%
2,17
0,6%
2,21
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,03
---
0,02
---
0,06
333,3%