info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.19, godz. 22:37
kontakt
UHYECA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 388,00 289,00
-25,5%
368,00
27,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13,00 9,00
-30,8%
62,00
588,9%
Zysk (strata) brutto -52,00 38,00
---
326,00
757,9%
Zysk (strata) netto -166,00 78,00
---
336,00
330,8%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 11 706,00 11 694,00
-0,1%
12 034,00
2,9%
Kapitał własny 11 205,00 11 280,00
0,7%
11 463,00
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,16 2,17
0,6%
2,21
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 0,02
---
0,06
333,3%