info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.20, godz. 20:40
kontakt
CUBEITG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -189,00 -41,00
---
Zysk (strata) brutto -189,00 -41,00
---
Zysk (strata) netto -189,00 -41,00
---
Amortyzacja 27,00 23,00
-14,8%
Aktywa 27 258,00 27 237,00
-0,1%
Kapitał własny -56 636,00 -56 678,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -3,81 -3,81
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---