info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.03, godz. 06:34
kontakt
RAWLPLUG
Roczne skonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 674 928,00 708 556,00
5,0%
775 501,00
9,4%
813 726,00
4,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 52 243,00 57 318,00
9,7%
61 251,00
6,9%
55 940,00
-8,7%
Zysk (strata) brutto 41 159,00 45 114,00
9,6%
50 256,00
11,4%
46 313,00
-7,8%
Zysk (strata) netto 32 052,00 28 819,00
-10,1%
34 400,00
19,4%
30 509,00
-11,3%
Amortyzacja 23 554,00 24 563,00
4,3%
27 379,00
11,5%
32 796,00
19,8%
Aktywa 852 450,00 868 846,00
1,9%
976 331,00
12,4%
974 365,00
-0,2%
Kapitał własny 390 015,00 395 958,00
1,5%
422 339,00
6,7%
434 761,00
2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,98 12,16
1,5%
12,97
6,7%
13,35
2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,98 0,88
-10,1%
1,06
19,4%
0,94
-11,4%