info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.19, godz. 20:29
kontakt
RAWLPLUG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 94 630,00 110 133,00
16,4%
135 801,00
23,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 246,00 10 069,00
91,9%
14 448,00
43,5%
Zysk (strata) brutto 3 151,00 8 401,00
166,6%
36 404,00
333,3%
Zysk (strata) netto 2 588,00 6 135,00
137,1%
32 921,00
436,6%
Amortyzacja 2 549,00 3 006,00
17,9%
3 091,00
2,8%
Aktywa 717 242,00 781 100,00
8,9%
821 958,00
5,2%
Kapitał własny 364 117,00 356 473,00
-2,1%
377 590,00
5,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,18 10,95
-2,1%
11,60
5,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,19
138,0%
1,01
437,8%