info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.21, godz. 04:50
kontakt
RAWLPLUG
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 384 871,00 424 834,00
10,4%
383 438,00
-9,7%
487 111,00
27,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 35 988,00 33 273,00
-7,5%
35 785,00
7,5%
82 454,00
130,4%
Zysk (strata) brutto 31 283,00 28 823,00
-7,9%
29 651,00
2,9%
80 650,00
172,0%
Zysk (strata) netto 20 356,00 20 509,00
0,8%
21 885,00
6,7%
62 098,00
183,7%
Amortyzacja 13 061,00 15 704,00
20,2%
17 345,00
10,4%
17 659,00
1,8%
Aktywa 971 464,00 998 191,00
2,8%
990 290,00
-0,8%
1 172 754,00
18,4%
Kapitał własny 409 843,00 428 905,00
4,7%
457 632,00
6,7%
529 631,00
15,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,59 13,17
4,7%
14,06
6,7%
16,27
15,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,62 0,63
0,8%
0,67
6,7%
1,91
183,8%