info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 17:39
kontakt
RAWLPLUG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 99 948,00 94 630,00
-5,3%
110 133,00
16,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 630,00 5 246,00
-31,2%
10 069,00
91,9%
Zysk (strata) brutto 6 751,00 3 151,00
-53,3%
8 401,00
166,6%
Zysk (strata) netto 4 956,00 2 588,00
-47,8%
6 135,00
137,1%
Amortyzacja 2 669,00 2 549,00
-4,5%
3 006,00
17,9%
Aktywa 730 501,00 717 242,00
-1,8%
781 100,00
8,9%
Kapitał własny 361 530,00 364 117,00
0,7%
356 473,00
-2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,10 11,18
0,7%
10,95
-2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,08
-48,0%
0,19
138,0%