info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.10, godz. 20:52
kontakt
IFM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 271,00 194,00
-28,4%
91,00
-53,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -91,00 -1 252,00
---
2,00
---
Zysk (strata) brutto -110,00 -1 271,00
---
-10,00
---
Zysk (strata) netto -110,00 -1 275,00
---
-16,00
---
Amortyzacja 17,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 876,00 568,00
-69,7%
1 125,00
98,1%
Kapitał własny 1 799,00 524,00
-70,9%
508,00
-3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,02
-70,4%
0,02
-4,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,06
---
-0,00
---