info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.10, godz. 10:44
kontakt
TARCZYNSKI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 220 158,00 269 806,00
22,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16 534,00 49 674,00
200,4%
Zysk (strata) brutto 13 483,00 46 842,00
247,4%
Zysk (strata) netto 10 476,00 38 237,00
265,0%
Amortyzacja 9 418,00 9 212,00
-2,2%
Aktywa 715 476,00 758 068,00
6,0%
Kapitał własny 225 946,00 264 459,00
17,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,91 23,31
17,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,92 3,37
265,1%