info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.18, godz. 21:52
kontakt
TARCZYNSKI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 197 836,00 205 639,00
3,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 517,00 4 701,00
-59,2%
Zysk (strata) brutto 9 020,00 2 374,00
-73,7%
Zysk (strata) netto 7 133,00 1 749,00
-75,5%
Amortyzacja 7 230,00 7 145,00
-1,2%
Aktywa 626 512,00 636 606,00
1,6%
Kapitał własny 197 664,00 193 611,00
-2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,42 17,06
-2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,63 0,15
-75,5%