info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.04, godz. 17:06
kontakt
TARCZYNSKI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 256 161,00 220 158,00
-14,1%
269 806,00
22,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 840,00 16 534,00
39,6%
49 674,00
200,4%
Zysk (strata) brutto 5 623,00 13 483,00
139,8%
46 842,00
247,4%
Zysk (strata) netto 4 215,00 10 476,00
148,5%
38 237,00
265,0%
Amortyzacja 8 612,00 9 418,00
9,4%
9 212,00
-2,2%
Aktywa 745 695,00 715 476,00
-4,1%
758 068,00
6,0%
Kapitał własny 216 007,00 225 946,00
4,6%
264 459,00
17,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,04 19,91
4,6%
23,31
17,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,37 0,92
148,8%
3,37
265,1%