info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 19:19
kontakt
TARCZYNSKI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 205 639,00 247 601,00
20,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 701,00 19 330,00
311,2%
Zysk (strata) brutto 2 374,00 17 194,00
624,3%
Zysk (strata) netto 1 749,00 13 742,00
685,7%
Amortyzacja 7 145,00 7 262,00
1,6%
Aktywa 636 606,00 680 305,00
6,9%
Kapitał własny 193 611,00 206 950,00
6,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,06 18,24
6,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 1,21
686,4%