info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.27, godz. 10:13
kontakt
TARCZYNSKI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 235 682,00 256 161,00
8,7%
220 158,00
-14,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 476,00 11 840,00
-32,2%
16 534,00
39,6%
Zysk (strata) brutto 7 805,00 5 623,00
-28,0%
13 483,00
139,8%
Zysk (strata) netto 7 032,00 4 215,00
-40,1%
10 476,00
148,5%
Amortyzacja 7 741,00 8 612,00
11,3%
9 418,00
9,4%
Aktywa 705 144,00 745 695,00
5,8%
715 476,00
-4,1%
Kapitał własny 214 427,00 216 007,00
0,7%
225 946,00
4,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,90 19,04
0,7%
19,91
4,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,62 0,37
-40,2%
0,92
148,8%