info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.23, godz. 17:05
kontakt
CAPITAL
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312017-12-312018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 121,00 19 383,00
216,7%
19 383,00
0,0%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 507,00 17 696,00
292,6%
17 696,00
0,0%
-15 125,00
---
Zysk (strata) brutto 4 571,00 17 701,00
287,2%
17 701,00
0,0%
-15 029,00
---
Zysk (strata) netto 4 627,00 15 119,00
226,8%
15 119,00
0,0%
-12 156,00
---
Amortyzacja 13,00 8,00
-38,5%
8,00
0,0%
8,00
0,0%
Aktywa 109 039,00 116 756,00
7,1%
116 756,00
0,0%
47 835,00
-59,0%
Kapitał własny 95 999,00 101 136,00
5,4%
101 136,00
0,0%
41 873,00
-58,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,17 4,70
12,7%
4,70
0,0%
2,46
-47,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,70
249,8%
0,70
0,0%
-0,72
---