info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.09, godz. 18:42
kontakt
CAPITAL
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 19 383,00 19 383,00
0,0%
0,00
---
1,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 696,00 17 696,00
0,0%
-15 125,00
---
-12 422,00
---
Zysk (strata) brutto 17 701,00 17 701,00
0,0%
-15 029,00
---
-12 440,00
---
Zysk (strata) netto 15 119,00 15 119,00
0,0%
-12 156,00
---
-10 257,00
---
Amortyzacja 8,00 8,00
0,0%
8,00
0,0%
460,00
5 650,0%
Aktywa 116 756,00 116 756,00
0,0%
47 835,00
-59,0%
36 138,00
-24,5%
Kapitał własny 101 136,00 101 136,00
0,0%
41 873,00
-58,6%
31 616,00
-24,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,70 4,70
0,0%
2,46
-47,6%
1,86
-24,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,70 0,70
0,0%
-0,72
---
-0,60
---