info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.22, godz. 12:12
kontakt
CAPITAL
Półroczne nieskonsolidowane
 2016-06-302017-06-302018-06-302019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 185,00 10 963,00
77,3%
0,00
---
5,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 161,00 10 227,00
98,2%
-8 550,00
---
-11 195,00
---
Zysk (strata) brutto 5 197,00 10 228,00
96,8%
-8 473,00
---
-11 208,00
---
Zysk (strata) netto 5 266,00 9 075,00
72,3%
-6 841,00
---
-9 179,00
---
Amortyzacja 9,00 4,00
-55,6%
4,00
0,0%
236,00
5 800,0%
Aktywa 109 689,00 119 324,00
8,8%
54 350,00
-54,5%
37 594,00
-30,8%
Kapitał własny 96 640,00 105 073,00
8,7%
47 188,00
-55,1%
32 694,00
-30,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,95 4,57
15,5%
2,20
-51,9%
1,92
-12,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,40
83,7%
-0,32
---
-0,54
---