info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.28, godz. 07:22
kontakt
NOVAVIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 20,00 50,00
150,0%
10,00
-80,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1,00 13,00
1 200,0%
4,00
-69,2%
Zysk (strata) brutto 1,00 13,00
1 200,0%
4,00
-69,2%
Zysk (strata) netto 1,00 13,00
1 200,0%
4,00
-69,2%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 10 981,00 10 962,00
-0,2%
10 974,00
0,1%
Kapitał własny 6 655,00 6 751,00
1,4%
6 755,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,79 0,80
1,5%
0,80
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---