info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.24, godz. 11:25
kontakt
NOVAVIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 33,00 20,00
-39,4%
50,00
150,0%
9,00
-82,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 26,00 5,00
-80,8%
1,00
-80,0%
1,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 26,00 5,00
-80,8%
1,00
-80,0%
1,00
0,0%
Zysk (strata) netto 26,00 5,00
-80,8%
1,00
-80,0%
1,00
0,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 10 953,00 10 979,00
0,2%
11 073,00
0,9%
10 981,00
-0,8%
Kapitał własny 6 645,00 6 652,00
0,1%
6 651,00
-0,0%
6 654,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,79 0,79
0,1%
0,79
0,0%
0,79
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
-66,7%
0,00
---
0,00
---