info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.28, godz. 01:35
kontakt
BETOMAX
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 47 142,00 47 142,00
0,0%
47 226,00
0,2%
45 673,00
-3,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 886,00 4 886,00
0,0%
5 048,00
3,3%
6 314,00
25,1%
Zysk (strata) brutto 4 657,00 4 657,00
0,0%
4 900,00
5,2%
6 438,00
31,4%
Zysk (strata) netto 3 873,00 3 873,00
0,0%
3 935,00
1,6%
5 014,00
27,4%
Amortyzacja 1 963,00 1 963,00
0,0%
2 154,00
9,7%
1 975,00
-8,3%
Aktywa 65 920,00 65 920,00
0,0%
67 276,00
2,1%
73 391,00
9,1%
Kapitał własny 45 578,00 45 578,00
0,0%
48 658,00
6,8%
58 524,00
20,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,40 3,40
0,0%
3,63
6,8%
4,37
20,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,29
0,0%
0,29
1,7%
0,37
27,2%