info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.09, godz. 00:00
kontakt
LGTRADE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 246,00 1 176,00
-5,6%
1 397,00
18,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 213,00 121,00
-43,2%
131,00
8,3%
Zysk (strata) brutto 205,00 123,00
-40,0%
133,00
8,1%
Zysk (strata) netto 205,00 123,00
-40,0%
77,00
-37,4%
Amortyzacja 51,00 48,00
-5,9%
47,00
-2,1%
Aktywa 4 117,00 4 205,00
2,1%
5 750,00
36,7%
Kapitał własny 2 319,00 2 442,00
5,3%
2 519,00
3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,46 0,49
5,4%
0,50
3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,02
-39,0%
0,02
-40,0%