info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.04.01, godz. 23:04
kontakt
PHOTON
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 30 154,00 28 258,00
-6,3%
36 359,00
28,7%
94 223,00
159,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 148,00 -142,00
---
-712,00
---
14 549,00
---
Zysk (strata) brutto 988,00 -6 528,00
---
-5 927,00
---
6 236,00
---
Zysk (strata) netto -683,00 -8 654,00
---
-6 404,00
---
2 832,00
---
Amortyzacja 6 795,00 8 311,00
22,3%
10 670,00
28,4%
8 955,00
-16,1%
Aktywa 138 263,00 158 904,00
14,9%
196 618,00
23,7%
240 234,00
22,2%
Kapitał własny 37 926,00 40 235,00
6,1%
51 688,00
28,5%
60 719,00
17,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,63 0,67
6,2%
0,86
28,3%
1,01
17,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,14
---
-0,11
---
0,05
---