info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.06.18, godz. 13:58
kontakt
PHOTON
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 328,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -98,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) brutto -1 213,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) netto -1 213,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 81 668,00 123 297,00
51,0%
175 239,00
42,1%
204 060,00
16,4%
Kapitał własny 36 523,00 69 056,00
89,1%
77 424,00
12,1%
106 076,00
37,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,73 1,15
57,7%
1,29
12,1%
1,73
34,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,00
---
0,00
---
0,00
---