info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 01:20
kontakt
FEERUM
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 96 134,00 128 714,00
33,9%
242 874,00
88,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 462,00 6 411,00
-0,8%
21 305,00
232,3%
Zysk (strata) brutto 4 592,00 8 311,00
81,0%
18 947,00
128,0%
Zysk (strata) netto 4 469,00 7 492,00
67,6%
18 594,00
148,2%
Amortyzacja 8 978,00 9 512,00
5,9%
10 332,00
8,6%
Aktywa 193 859,00 220 808,00
13,9%
249 427,00
13,0%
Kapitał własny 103 329,00 110 822,00
7,3%
129 415,00
16,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,83 11,62
7,3%
13,57
16,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,47 0,78
67,4%
1,95
148,3%